การจัด Audax Phuket 200 จะมีขึ้น ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 โดยใช้เส้นทางรอบเกาะภูเก็ต และพังงาบางส่วน ระยะทางรวม 207 กิโลเมตร ระยะทางไต่รวม 2,113 เมตร และถือว่าเป็นเส้นทางระดับยาก (hard) ของการจัดออแด็ก สำหรับการจัดจะเป็นไปตามนโยบายจากทางส่วนกลาง จัดในเเบบ New Normal ซึ่งจะมีข้อจำกัด ที่เเตกต่างไปจากเดิมดังต่อไปนี้

Continue reading